Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA od kilku lat zapraszają na całoroczny cykl Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi. Co miesiąc proponujemy program kilku świetnych wydarzeń przeznaczonych dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów. W programie cyklu znajdują się się warsztaty ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, sensoryczne, performerskie oraz warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów i artystów z całej Polski.

Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi

1. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi organizowane są przez Fabryklę Sztuki w Łodzi oraz Teatr CHOREA, zwanych organizatorami wydarzenia.

2. W czasie Twórczych Warsztatów rodzinnych i Twórczych Warsztatów dla dzieci, każde dziecko uczestniczące w wydarzeniu, musi pozostać po opieką rodzica lub dorosłego opiekuna. Zachęcamy przy tym rodziców i opiekunów do wspólnej, kreatywnej pracy z dzieckiem. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki organizowane są w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów.

3. Jeśli rodzice lub opiekunowie zapisują na warsztaty dziecko, którego wiek jest niezgodny z przedziałem wiekowym określonym przez prowadzącego warsztaty i umieszczonym w opisie warsztatów, wówczas rodzice lub opiekunowie ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w warsztatach. Prowadzący ani organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci młodsze lub starsze uczestniczące w wydarzeniu, które przeznaczone jest dla innej grupy wiekowej.

4. Prosimy o zabieranie wygodnego stroju i butów na zmianę na warsztaty, zwłaszcza na wydarzenia dotyczące pracy z ciałem, głosem oraz na wszystkie warsztaty rodzinne i warsztaty dla dzieci.

5. Przed rozpoczęciem warsztatów prosimy uczestników o poinformowanie osoby prowadzącej o kontuzjach i chorobach, zwłaszcza przed wydarzeniami dotyczącymi pracy z ciałem i głosem.

6. Opłata za udział w każdch Twórczych Warsztach rodzinnych i Twórczych Warsztatach dla dzieci i młodzieży wynosi 10 zł za dziecko. Dorośli, którzy chcą wziąć udział w warsztach rodzinnych, lub warsztatach dla dzieci i młodzieży indywidualnie, dokonują opłaty 10 zł za osobę.

7. Opłata za udział w Twórczych Warsztatach dla młodzieży i dorosłych wynosi 10 zł od osoby.

8. Opłata za udział w Twórczych Warsztatach mistrzowskich wynosi 15 zł od osoby.

9. Płatność za udział we wszystkich Twórczych Warsztatach przyjmujemy wyłącznie gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia. Płatność przyjmuje osoba prowadząca wydarzenie, lub koordynator warsztatów, który jest obecny przed rozpoczęciem wydarzenia.

10. Podczas Twórczych Warsztatów wykonywana jest dokumentacja fotograficzna wydarzeń. Zdjęcia publikowane są na fanpage'u Fabryki Sztuki i Teatru CHOREA na Facebooku, jako relacje z wydarzeń. Jeśli uczestnik warsztatów nie wyraża zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku, prosimy aby poinformował o tym osobę fotografującą, prowadzącego warsztaty lub koordynatora warsztatów.

11. Organizatorzy mają prawo do odwołania warsztatów, w przypadku kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia ilość uczestników pozwalająca na właściwe przeprowadzenie wydarzenia, lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów.

12. W przypadku odwołania warsztatów wszyscy uczestnicy, który zarezerwowali miejsce na wydarzenie, zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatorów o jego anulowaniu.

13. Zapisy na Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00, pod adresem mailowym: warsztaty@fabrykasztuki.org, lub pod numerem telefonu: +48 506 103 207. Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele).

14. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników (imię i nazwisko, ilość i wiek dzieci oraz ilość opiekunów).

15. System rezerwacji miejsc na warsztaty zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godz. 18:00.

16. Prosimy uczestników o powiadomienie organizatorów o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjmowania zgłoszeń na kolejne warsztaty (przez następny miesiąc) od osób, które nie uprzedziły organizatorów o odwołaniu rezerwacji.

17. Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą organizatorów.

18. Osoby zgłaszające udział w Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi przyjmują do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, info@fabrykasztuki.org.

  • Administratorem danych osobowych jest Teatr CHOREA w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody bezterminowo.

  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

  • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  • Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

  • Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.

Dokonanie opłaty warsztatowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

 

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.